Des de la Regidoria de Benestar Social el nostre treball consisteix en un conjunt d’accions professionals que tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, famílies i grups sempre en un marc de respecte per la dignitat de les persones. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Destactats

Tràmits propis de l’Ajuntament de Masquefa

GSAM
Ajuda a domicili
Infancia i adolescència en risc
Atenció-Social

Enllaços d'interès

Equipaments

Actualitat

Contacte

Regidoria de Benestar Social

Adreça:  Edifici Torre dels Lleons, C/ Crehueta, 33

Masquefa 08783

Telèfon:  93 772 78 36

Correu electrònic: serveissocials@masquefa.net

    [recaptcha]

    D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major, 93 de Masquefa.