La construcció del nou edifici de l’escola Masquefa II ha fet un altre pas endavant. Entre les 78 empreses que van presentar-se al concurs de la Generalitat per redactar-ne el projecte bàsic i executar les obres, el Govern català n’ha seleccionat ara 5 que hauran de presentar l’avantprojecte i l’oferta econòmica.

Les 5 empreses seleccionades són Abantia Contratas SA, Assignia Infraestructuras SA, La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Construccions i Contractes Ribó SL i José Antonio Romero Polo SA, la UTE Construccions Salido i Carrió i Excavacions Vilà Vila SA, i Constructora de Calaf SAU. Un cop presentades les seves propostes la Generalitat acabarà escollint l’empresa que finalment redactarà el projecte i farà l’obra.

La redacció del projecte bàsic i les obres de l’escola van sortir a concurs per 3.472.887,93 euros (IVA exclòs) i fins al 28 d’abril d’aquest 2010, data límit, s’hi van presentar un total de 78 empreses, tot i que finalment 2 en van ser excloses per no complir tots els requisits de la convocatòria.

La construcció de la nova escola la va aprovar el Govern de la Generalitat el 30 de juny de 2009, amb un pressupost de 3.946.307 euros IVA inclòs.

El nou edifici de l’escola Masquefa II es construirà a l’esplanada del costat del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), on es farà també el nou institut. Serà una escola de nova construcció amb una línia d’educació infantil i primària i capacitat per a 225 alumnes entre 3 i 12 anys.