Els masquefins i masquefines que hagin d’anar a l’odontòloga Laia Barreras, a Martorell, ja no hauran de fer-ho al CAP Torrent de Llops sinó al CAP Buenos Aires, el mateix ambulatori on ja van actualment per a la resta de serveis sanitaris. L’ambulatori Buenos Aires està situat al costat de la comissaria del Mossos d’Esquadra. El bus interurbà para davant mateix d’aquest centre. Amb aquest canvi, tots els serveis sanitaris se centralitzen en un únic ambulatori.