La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’incentius en l’àmbit del comerç, els serveis, l’artesania i la moda. Es poden beneficiar d’aquests ajuts tant les persones físiques o jurídiques, donades d’alta d’activitat econòmica, i també entitats representatives de col·lectius d’empreses d’un mateix sector o territori (associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de comerciants).

La convocatòria d’aquestes subvencions preveu diversos programes:

Programa 1: Participació en fires, salons i passarel·les d’àmbit professional, multisectorial o monogràfiques

Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat

Programa 3: Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial

Programa 4: Per actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l’artesania i la moda

Programa 5: Foment sectorial

Programa 6: Centrals de compra

Programa 7: Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament.

Programa 8: Creació de l’eCommerce de l’establiment de venda presencial.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 20 de juny, a excepció del Programa 7, al qual es poden presentar fins a l’exhauriment del pressupost, amb el límit màxim del 31 de desembre.

Les sol·licituds s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es pot obtenir a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal www.gencat.cat/canalempresa o www.ccam.cat.

(Més informació)