Del 15 de març al 15 d’octubre queda totalment prohibit encendre qualsevol tipus de foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta. En aquest període es prohibeix:

● Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

● Llençar objectes encesos.

● Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

● Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

● La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Autoritzacions excepcionals
No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per a la realització de diferents tipus d’activitats relacionades amb el foc:

● Per a la crema de restes agrícoles i/o forestals. Les cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles es podran sol•licitar a l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major, 93), el qual lliurarà les autoritzacions del Departament mitjançant la plataforma EACAT.

● Per a focs recreatius i festes tradicionals. Com a novetat, per demanar autorització per a fosc d’esbarjo, és necessari adreçar-se primer a l’Ajuntament de Masquefa per comunicar la intenció de sol•licitar l’autorització perquè en doni el seu vist-i-plau. Després, amb l’escrit de l’Ajuntament, es pot anar al Departament d’Agricultura o a qualsevol de les seves oficines comarcals per tramitar la sol•licitud de tramitació. L’oficina de l’Anoia es troba a Igualada (avinguda Àngel Guimerà, 11-13, d’Igualada).

(Accediu al formulari de sol·licitud d’autorització)