Dilluns que ve, dia 10 de març, l’Ajuntament de Masquefa celebrarà una sessió extraordinària del Ple Municipal, a les 5 de la tarda.

Ordre del dia

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració

1. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec de gestió a la societat municipal Masquefa Impulsa SL per a la contractació de la redacció del projecte i la contractació de les obres de rehabilitació de l’antic cinema per destinar-lo a centre de dia, i aprovar el traspàs del finançament.

2. Aprovació, si s’escau, del requeriment de documentació al licitador oferta econòmicament més avantatjosa, contractació concessió administrativa, ús privatiu del bé domini públic, construcció i explotació equipament esportiu: pistes de pàdel.