El Projecte Singulars és una iniciativa de l’Ajuntament de Masquefa, amb el suport de la Fundació Privada Àuria i la Fundació Privada Jaume Balmes, per oferir un itinerari d’aprenentatge, formació i inserció laboral per a aquests col·lectius.

Aquest divendres, a les 10 h, es presentarà a l’Edifici Francesc Mata i Sanghés de la Beguda, el Projecte d’Ocupació Singulars. A la trobada es presentaran els itineraris d’aprenentatge, formació i inserció laboral per a joves amb discapacitats psíquiques o necessitats educatives especials. L’objectiu és aconseguir la inserció laboral en l’empresa ordinària.

Els itineraris busquen dotar d’experiència professional aquest col·lectiu de joves perquè puguin conèixer oficis i accedir, després d’una formació específica, a futurs llocs de treball. Per aquest motiu, el Projecte Singulars treballarà amb els alumnes un itinerari vital-laboral que permeti preparar laboralment a través d’un aprenentatge després d’haver-ne fet una prospecció que estableixi, d’una banda, les necessitats del teixit empresarial i, de l’altre, les complicitats i col·laboracions necessàries per fer-les possible.

Per fer reeixir aquest ambiciós projecte d’inserció laboral en col·lectius en risc d’exclusió social, és imprescindible el treball en xarxa, que busca la corresponsabilitat d’altres agents socials, educatius i econòmics que participin d’aquesta oferta d’oportunitats; l’expertesa, en aquest cas de la mà d’una entitat cabdal en la inserció laboral i, finalment, la voluntat de sumar esforços per un mateix propòsit.

En l’acte de presentació hi assistiran l’alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, el gerent d’Àuria Grup, Miquel Canet, el director de formació de la Fundació Jaume Balmes, Gonzalo Rodríguez, el responsable de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del SOC, Jesús Quiroga, la diputades de l’Anoia, Maria Senserrich i Alba Vergés, i el diputat delegat d’educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet. Aquest projecte s’emmarca en la convocatòria d’ajudes econòmiques de la Garantia Juvenil i està cofinançat pel Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya.