L’Ajuntament ha organitzat aquests dies tres visites al Centre Tecnològic Comunitari amb les entitats, les empreses i els comerços de la vila. En aquestes visites els representants del teixit associatiu, empresarial i comercial han pogut conèixer les instal·lacions i veure els diversos serveis que el CTC posa a la seva disposició, com per exemple el lloguer o cessió d’espais i de material tecnològic, el servei de reprografia o el de lliure navegació a Internet, entre d’altres.
 
En total en les tres visites hi han participat més de 250 persones, les quals van ser rebudes per les autoritats locals i van seguir les explicacions de la responsable del centre tecnològic, Carol Villanova, i de la tècnica d’empreses, Sílvia Mas. Les entitats, empreses i comerços han començat a fer ja ús d’aquests serveis.