El dijous 4 de desembre es va celebrar a Piera la jornada “Fem Xarxa. L’acompanyament dels joves en la transició escola- treball”, dirigida als professionals i polítics que intervenen ens els processos de transició dels joves. Els objectius de la jornada van ser l’intercanvi d’experiències amb altres municipis i la presentació i signatura de la nova xarxa TET (Transició Escola-treball) de l’Anoia Sud.
Els ajuntaments de Piera, Masquefa, Capellades, Hostalets de Pierola, Cabrera d’Anoia, la Pobla de Claramunt, Vallbona d’Anoia i la Torre de Claramunt van signar un conveni on es comprometen a treballar de manera conjunta i coresponsable en la millora de la formació i la igualtat d’oportunitats dels joves, creant així la Xarxa Intermunicipal de Transició Escola-Treball de l’Anoia Sud.
 
Aquests municipis tenen la voluntat de sumar esforços i treballar conjuntament en el territori per tal de donar una resposta més efectiva. El treball en xarxa, especialment en les poblacions més petites, permet augmentar i optimitzar recursos de forma compartida, tant humans com materials i de serveis.
L’acte va començar amb la intervenció de l’alcaldessa de Piera, Josefina Altarriba, i l’alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete,  que van fer una exposició de la singularitat del territori i el procés de canvis que ha viscut en els darrers anys. Es van destacar la manca de recursos educatius a la zona i la necessitat de cobrir un buit en la formació postobligatòria. Xavier Farriols, Subdirector General de Programes i Recursos del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Plana, gerent de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona van exposar quines són les línies d’actuació dels seus respectius departaments en el camp de la transició escola-treball.
 
A la jornada es van presentar els dispositius i experiències dels municipis de Piera, Masquefa, Capellades, Esparreguera, Centelles i la Xarxa TET del Baix Llobregat. Aquests dispositius de transició escola-treball tenen l’objectiu d’orientar, formar i acompanyar la construcció del projecte personal i professional dels joves, per a la seva inserció social i laboral, garantitzant la plena integració a la vida adulta com a ciutadans de ple dret.
 
La presentació de la nova xarxa de treball de l’Anoia Sud va servir per fer pública la voluntat de col·laborar conjuntament per millorar i potenciar els recursos de la zona que faciliten la transició dels joves de l’educació al món laboral.