Les normes i requisits a complir per tal de poder instal·lar parades es poden consultar a través d’aquest enllaç.

Les llibreries, floristeries i entitats que tinguin interès en instal·lar parades de roses i/o llibres el proper 23 d’abril amb motiu de la Diada de Sant Jordi d’aquest 2019 hauran de presentar una sol·licitud a l’Ajuntament de Masquefa mitjançant la seu electrònica o bé entregar una instància a la recepció de l’Ajuntament (c/ Major, 93) o al CTC (Av. Catalunya, 60), abans del 3 d’abril (inclòs), segons correspongui a cada col·lectiu amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015.

Les normes i requisits a complir per tal de poder instal·lar parades es poden consultar a través d’aquest enllaç.