La Generalitat, mitjançant la Llei de millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 300.000 euros, l’import màxim, per al pla d’adequació del Maset. Aquesta ajuda es destinarà al finançament del pla de reparcel•lació i el projecte d’urbanització, i permetrà rebaixar les quotes que posteriorment pagaran els propietaris per la realització de les obres de millora

L’Ajuntament ja ha redactat el projecte d’urbanització del Maset i en l’actualitat ultima els detalls de la modificació puntual del Pla General. L’actual planejament urbanístic defineix unes zones verdes col•locades en parcel•les que avui ja han estat edificades. Amb la modificació s’aconsegueix traslladar aquestes zones verdes a terrenys que no estan edificats, mantenint així les edificacions fetes, i a la vegada garantint uns espais lliures de qualitat. Amb aquesta modificació s’incrementa la quantitat i la qualitat de les zones verdes i d’equipaments.

Una vegada feta la modificació puntual s’aprovarà el Pla de reparcel•lació, que s’està elaborant, procés mitjançant el qual es distribueixen proporcionalment a la superfície del terreny de cada propietari totes les despeses d’urbanització. Un cop enllestida la reparcel•lació tot estarà a punt per a l’inici de les obres. L’Ajuntament es reunirà amb els veïns per decidir quan i com es fan les obres.

Comencen les obres a Can Valls
El Govern català també ha concedit a l’Ajuntament un préstec de 600.000 euros per garantir el finançament de les obres d’urbanització de Can Valls, que ja estan en marxa.

El Consistori ha arribat a un acord amb Fecsa perquè se soterrin les línies elèctriques a tota la urbanització de Can Valls i no només al sector 4, com estava previst inicialment. Les negociacions han retardat les obres d’urbanització, que ara ja s’estan executant

Els projectes d’urbanització de Can Valls i el Maset formen part del pla de l’Ajuntament de Masquefa per resoldre les mancances que històricament han arrossegat les urbanitzacions, les quals es van construir als anys 60 i 70 sense cap planejament urbanístic ni previsió de serveis.
Amb les obres d’urbanització de Can Valls i El Maset s’asfaltaran tots els carrers d’aquestes urbanitzacions i s’hi instal•laran serveis bàsics com ara la xarxa de clavegueram, el subministrament d’aigua, l’enllumenat públic i l’electricitat. L’objectiu és convertir aquestes urbanitzacions en urbanitzacions de primera, amb tots els serveis, i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

El Consistori ja va rebre anteriorment una altra ajuda de 300.000 euros de la Generalitat per a les actuacions de millora a les urbanitzacions de Can Valls i El Maset.