Des de l’1 de juliol les màquines ja treballen al pati de l’antic institut, on s’aixecarà el nou Centre d’Atenció Primària (CAP). Els treballs s’han adjudicat a la UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada per Emcofa i Constructora de Calaf per un import d’1.889.915,28 euros, IVA no inclòs. Aquesta partida inclou les obres de construcció, la direcció tècnica d’arquitecte i aparellador, i la coordinació de seguretat i salut.

La construcció del nou Centre d’Atenció Primària ha de traduir-se en la solució definitiva a les mancances en l’atenció mèdica a Masquefa. El nou CAP serà un edifici de planta única, de manera que tots els serveis assistencials se situaran en planta baixa i facilitaran l’accés a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda.

Modernitat i funcionalitat
L’edifici destacarà per la seva modernitat i funcionalitat, l’estalvi energètic, que permetrà reduir els costos dels subministraments, i la seva integració en l’entorn. En aquest sentit, l’edifici del CAP mantindrà un diàleg coherent amb l’arquitectura i l’estètica de l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo.

L’edifici assistencial es complementarà amb la construcció, en la planta baixa, d’un aparcament amb 48 places.

El nou CAP serà realitat gràcies a l’esforç econòmic que fa l’Ajuntament de Masquefa, que, tot i que no té les competències en sanitat, avança els gairebé dos milions d’euros a la Generalitat de Catalunya, l’òrgan competent. El Govern català retornarà aquest import al Consistori en tres anualitats: aquest 2011, el 2012 i el 2013.

A més, l’Ajuntament inverteix uns altres 315.756 euros per a la construcció de l’aparcament soterrat.

La construcció del nou CAP ha estat la primera actuació que ha licitat l’empresa municipal Masquefa SL. El fet que l’Ajuntament hagi tret a concurs les obres mitjançant l’empresa municipal ha permès accelerar els tràmits i reduir els costos que hauria pagat si licités directament l’actuació.