L’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en el darrer ple municipal, un Pla de Comunicació que preveu diverses accions per millorar la comunicació entre el Consistori i els vilatans i vilatanes, i també dins la pròpia administració.

Elaborat per l’empresa especialitzada Talp Comunicació, el pla parteix d’una anàlisi dels diversos canals de comunicació existents a Masquefa per formular diverses propostes que permetin millorar la comunicació. Algunes de les propostes recollides en aquest document ja han estat dutes a terme per l’equip de govern. És el cas, per exemple, de l’elaboració d’una nova identitat visual de l’Ajuntament, l’edició d’una revista d’informació municipal i vilatana de periodicitat mensual o la posada en marxa d’un gabinet de premsa per millorar la comunicació externa i interna.

A més, l’Ajuntament treballa en d’altres propostes previstes en el Pla de Comunicació, com ara crear una Oficina d’Atenció al Vilatà, amb el suport i assessorament de la Diputació de Barcelona; potenciar l’emissora municipal Ràdio Masquefa o reeditar anualment, amb informació actualitzada, la Guia Bàsica de Masquefa, que recull tots els recursos i serveis que existeixen al municipi.

També s’està potenciant la pàgina web municipal (www.masquefa.org), amb nous continguts i serveis, i es treballa en l’ampliació de la xarxa de cartelleres i pancartes informatives i en la introducció de nous espais d’interès per als vilatans i vilatanes a Masquefa Televisió, entre d’altres accions.