L’Ajuntament de Masquefa continua treballant per resoldre les mancances que històricament han afectat les urbanitzacions. En el darrer ple municipal el Consistori va acordar sol•licitar a la Generalitat dues subvencions, de 100.000 i 300.000 euros, per a la creació d’una oficina tècnica d’atenció als parcel•listes i per a diversos tràmits administratius i obres de millora a les urbanitzacions del Maset i Can Valls. L’Ajuntament treballa des de fa temps en els projectes d’urbanització d’aquestes dues urbanitzacions.

L’Ajuntament sol•licita aquests 400.000 euros al Departament de Política Territorial i Obres Públiques del Govern català, que ha creat un fons específic per a la regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

L’oficina tècnica

L’oficina tècnica de suport i atenció als parcel•listes elaborarà i executarà el programa d’adequació de la urbanització del Maset i farà un seguiment de les obres d’urbanització a Can Valls.

Els tècnics de l’oficina atendran les consultes dels veïns respecte al projecte d’urbanització, recolliran la documentació i exposaran públicament els diferents documents i projectes.

L’oficina també centralitzarà les diverses tasques del procés d’urbanització, s’encarregarà de la redacció de documents com el projecte de reparcel•lació i farà un seguiment dels processos que requereixin de la participació ciutadana.
 

Millores al Maset

D’altra banda, se sol•liciten 300.000 euros (la quantitat màxima permesa) per a la redacció de la modificació puntual i del projecte de reparcel•lació del Maset, per a les obres de millora de l’accés a aquesta mateixa urbanització, i per a la regularització de les situacions registrals de les parcel•les.

Masquefa va ser l’únic municipi de l’Ania inclòs en una prova pilot del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per donar resposta als greus dèficits urbanístics i de serveis que presenten nombroses urbanitzacions catalanes, la majoria de les quals van ser construïdes per promotors els anys 60 i 70 sense cap planejament urbanístic ni previsió de serveis.

L’Ajuntament ja va rebre aleshores gairebé 300.000 euros de l’Institut Català del Sòl (Incasol) per realitzar diverses actuacions de millora en les urbanitzacions. Masquefa és una de les 11 localitats catalanes incloses en aquest pla pilot.