L’1 de desembre es va obrir el termini d’inscripcions al cens electoral per a les persones de nacionalitat estrangera que resideixen a Catalunya i que tenen dret a votar a les properes eleccions municipals, previstes pel 22 de maig de 2011.

Es tracta dels majors d’edat nacionals d’algun estat de la Unió Europea o bé d’algun país extracomunitari que hagi signat un acord bilateral amb l’Estat espanyol per permetre el sufragi als comicis locals. Actualment, existeixen acords vigents amb Colòmbia, Equador, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Xile.

Amb tot, la ciutadania que tingui alguna d’aquestes nacionalitats ha de complir amb una sèrie de requisits per poder votar: ser major de 18 anys; estar inscrit al padró municipal; comptar amb autorització de residència a l’Estat espanyol; i haver residit legalment i sense interrupcions al territori espanyol durant els darrers 5 anys (3 anys en el cas dels nacionals de Noruega).

Val a dir que en el cas de Bolívia i Islàndia és imminent la publicació de l’acord bilateral al Butlletí Oficial de l’Estat, per mitjà del qual podran accedir al vot les persones d’aquesta nacionalitat que compleixin els requisits.

Segons càlculs de la Secretaria per a la Immigració d’acord amb el registre provisional d’estrangers de juliol de 2010 i les comunicacions personalitzades que l’Oficina del Cens Electoral ha enviat als extracomunitaris que compleixen els requisits, en total més de 338.000 catalans i catalanes de nacionalitat estrangera podran votar a les properes eleccions municipals. Aquesta xifra representa el 6,1% del total de població electora cridada a les urnes.

Els ciutadans i ciutadanes que es puguin acollir al dret a vot haurien de rebre o haver rebut ja una sol·licitud d’inscripció al cens electoral, que cal respondre per correu postal, sense necessitat de franqueig, o per Internet a través del web https://sede.ine.gob.es/cere.

Les persones que puguin exercir el seu dret i no hagin rebut una carta de l’Oficina del Cens Electoral a casa seva cal que s’inscriguin al cens a través del seu Ajuntament abans del proper 15 de gener de 2011. En el cas dels ciutadans de la Unió Europea cal que manifestin la seva voluntat de participar als comicis, també adreçant-se a l’Ajuntament i dins del mateix termini.