A partir d’aquest febrer la Policia Local multarà les persones que no recullin de la via pública els excrements dels seus animals domèstics. Aquesta infracció, tipificada com a greu en l’ordenança municipal, comporta sancions entre 101 i 300 euros.

Llarga campanya informativa

La mesura arriba més d’un any després que l’Ajuntament posés en marxa la campanya “A casa ho fas? Al carrer tampoc!” per informar i sensibilitzar els propietaris d’animals domèstics de les seves obligacions, i especialment de l’obligatorietat de retirar els excrements de la via pública i de registrar-los en el cens municipals, tràmit que el Consistori va fer gratuït.

Amb l’enduriment de les mesures es vol garantir que els propietaris vetllin perquè els seus animals domèstics no embrutin la via pública ni tampoc tinguin comportaments molestos per a la resta de vilatans i vilatanes, afavorint així la convivència i aconseguint una vila neta, agradable i acollidora.

Infraccions que seran multades
A més de la no retirada dels excrements de la via pública i la no inscripció dels animals en el cens municipals, la Policia Local també multarà altres infraccions recollides en l’ordenança, entre les quals destaquen:

Infraccions lleus: multes entre 30 i 100 euros
. Alimentar els animals en la via pública o espais públics

Infraccions greus: multes entre 101 i 300 euros
. Mantenir els animals en condicions higièniques i sanitàries no adequades

. No recollir de les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans les deposicions fecals de gossos i gats

. La tinença d’animals de companyia i altres animals domèstics en domicilis particulars causant situacions de perill o molèstia per a les persones o l’animal mateix

. No disposar, els propietaris de gossos potencialment perillosos, d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys materials i físics que l’animal pugui causar a tercers

. Portar els gossos deslligats a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col•lectius i als llocs i espais públics en general

Infraccions molt greus: multes entre 301 i 1.000 euros
. Maltractar els animal

. Abandonar-los