Els joves de Masquefa entre 16 i 21 anys que no disposin del graduat en Educació Secundària Obligatòria i vulguin aprendre una professió podran fer el curs vinent, 2015-2016, dos cursos de PFI (Programes de Formació i Inserció), els antics PQPI. En concret es tracta d’un curs d’auxiliar en oficina i en serveis administratius generals, i un altre d’auxiliar en jardineria: vivers i jardins. Les preinscripcions ja estan obertes i es poden fer fins al 29 de maig vinent al carrer Copèrnic, 12, de Piera.

(Consulta la documentació que cal aportar)

Tots dos cursos s’impartiran a Piera –amb algunes sessions també a Masquefa- a partir del setembre vinent i fins al juny de 2016. Estan organitzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que formen part de la Xarxa TET Anoia Sud, entre aquests el de Masquefa.

L’objectiu dels PFI és proporcionar la formació bàsica i professional necessària per a la incorporació al món laboral o per a l’accés a un cicle de formació professional de grau mitjà si se’n supera la prova d’accés.

Tots dos cursos combinen la formació professional en un perfil específic amb formació general. En el cas del curs d’auxiliar en oficina i en serveis administratius generals, els alumnes aprendran a realitzar tasques administratives i de gestió bàsiques, així com a enregistrar i verificar dades i documents, operant amb la qualitat indicada, observant les normes d’aplicació vigent mediambientals i de seguretat i higiene en el treball.

En el cas del curs d’auxiliar en jardinera, els assistents aprendran a realitzar tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes. També a rebre i condicionar flors i plantes, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Per a més informació sobre les preinscripcions podeu adreçar-vos al PTT Anoia Sud (C/ Copèrnic, 12), trucar al telèfon 93 779 46 51) o consultar el web del Departament d’Ensenyamentde la Generalitat de Catalunya.

(Més informació sobre els cursos)