L’Ajuntament recomana als vilatans i vilatanes que rebin al seu domicili la visita d’empreses que fan les revisions de les instal•lacions de gas butà i propà que demanin a l’instal•lador, a més de l’acreditació de l’empresa, el carnet d’instal•lador de gas expedit per la Generalitat de Catalunya.

També podem comprovar la identitat de l’instal•lador telefonant a la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat (93 484 94 00). L’horari d’atenció és de 8 del matí a 15h de dilluns a divendres, i els dimarts de 16h a 18.30h. (Els dimarts a la tarda el telèfon no està operatiu de juny a setembre).

D’altra banda, l’usuari té dret a demanar un pressupost abans de la realització dels treballs i a rebutjar-lo o acceptar-lo, i signar o no un contracte de manteniment.

Hi ha diverses empreses homologades que ofereixen el servei de revisió de les instal•lacions de gas butà i propà dels domicilis. L’usuari té dret a escollir lliurement l’empresa homologada que pot fer-li el manteniment.

Quan es té coneixement que una empresa està oferint aquests serveis a la població, és requerida per l’Ajuntament perquè presenti tota la documentació que acredita que està autoritzada a fer les revisions.