Els alumnes de la Secció d’Estudis Secundaris (SES) de Masquefa van assistir, a la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo, a la representació de l’obra de teatre “Ja n’hi ha prou…!”, que treballa la prevenció de la violència entre els joves i els adolescents. La representació va anar a càrrec del grup Teatracció, una ONG formada per professionals del teatre i l’educació que desenvolupen projectes relacionats amb la cultura, la joventut, la salut i l’educació.
“Ja n’hi ha prou…!” treballa la prevenció de la violència juvenil en àmbits com la família, els amics i l’escola, a la vegada que incideix en alguns aspectes de gran rellevància en l’actualitat, com per exemple els comportaments violents entre iguals, els maltractaments per negligència o la influència dels mitjans de comunicació en la percepció de la violència.
Treball experimental
La proposta és fruit d’un treball experimental i es configura com una eina socioeducativa amb la qual els joves es poden interrogar i parlar sobre la violència i les possibles solucions, partint de diferents situacions representades i amb les quals poden sentir-se identificats.
 
Activitat interactiva
L’activitat consta de dues parts: una obra de teatre que introdueix diversos aspectes del tema, i un debat teatral en què, interactuant amb els actors, els joves poden aportar solucions per resoldre una situació conflictiva relacionada amb l’assetjament escolar.
 L’objectiu és fomentar la reflexió i el diàleg, de manera que els joves puguin interrogar-se per poder gestionar adequadament possibles situacions conflictives que viuen directament o que els envolten.
A Masquefa l’activitat s’ha dut a terme en el marc del programa PIDCES ( Punt d’Informació Descentralitzat al Centre de Secundària ). El PIDCES és un servei d’informació i assessorament basat en la dispensació d’informació del Punt d’Informació Juvenil a la SES de Masquefa per mitjà de les cartelleres i el punt d’informació setmanal els divendres de 10 a 12 del matí al pati de l’institut. Comprèn els cursos de primera a quart d’ESO, amb un total de 330 alumnes aquest curs.
“Ja n’hi ha prou…!” té el suport de la Secretaria de Famílies i d’Infància de la Generalitat, i de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació. També ha tingut el suport de la Secretaria General de Joventut del Govern català.
Per a més informació podeu visitar www.teatreaccio.com i www.gencat.cat/salut