• Logo_cartell_v2-1

Què és POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Masquefa, dissenyant el seu desenvolupament i els creixements futurs tenint en compte criteris de sostenibilitat.

El POUM ha de definir el creixement i millorar la imatge del municipi, els serveis i els equipaments, així com l’espai públic, els espais verds, i també definir el model de mobilitat local i fixar les bases del model econòmic del municipi. Cal buscar l’equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals del municipi

Al POUM, en definitiva, li correspon dibuixar el municipi que volem per a les generacions futures.

Cronograma

Notícia acte de presentació

Per què cal participar del POUM?

En paral·lel a la redacció de l’Avanç del POUM de Masquefa que s’ha iniciat recentment, s’està desenvolupant un procés participatiu obert a la ciutadania amb l’objectiu que les persones que ho vulguin s’hi puguin implicar ja en una fase inicial.
La redacció d’un document com un POUM és llarga i complexa, i és just en aquestes primeres etapes on esdevé rellevant obrir la mirada i incloure la percepció de les persones que viuen al municipi. Cal posar el focus en les seves vivències i les seves necessitats per tal de completar el treball tècnic que s’està fent, i aconseguir que el document resultant sigui el més acurat possible, i reculli tot allò que les persones que viuen al municipi volen aportar-hi.

ACCIONS PARTICIPATIVES

ENTREVISTES GRUPALS

Descripció:
Les entrevistes grupals són un espai de reflexió col·laboratiu on els diferents grups dividits sectorialment en grups de tècnics, polítics i entitats, comparteixen les seves idees, expectatives, intuïcions sobre el present de Masquefa i generen un discurs comú.
L’objectiu és el d’elaborar una base de treball per a seguir a la resta del procés, i enfocar les accions participatives que es facin.

Data:
28 de gener a les 12h

Lloc:
Online al Youtube de Ràdio Masquefa

TALLER PARTICIPATIU AL NUCLI DE MASQUEFA

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten al nucli de Masquefa es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
10 de febrer a les 18.30h

Lloc:
Sala d’Actes del CTC

TALLER PARTICIPATIU A CAN PARELLADA

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten al barri de Can Parellada es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
17 de febrer a les 18.30h.

Lloc:
Local Social de Can Parellada

TALLER PARTICIPATIU A LA BEGUDA

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten a la Beguda es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
3 de març a les 18.30h

Lloc:
Local Social de La Beguda

TALLER PARTICIPATIU AL MASET I CAN QUISERÓ

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten a la Beguda es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
24 de febrer a les 18.30h

Lloc:
Local Social El Maset

SESSIONS AMB EL CONSELL D’INFANTS DE MASQUEFA

Descripció:
Conjunt d’activitats realitzades a través del Consell d’Infants. Estan dissenyades amb l’objectiu d’incloure als nens i nenes del poble al procés participatiu i donar veu a un col.lectiu sovint invisibilitzat i allunyat dels espais on es prenen les decisions que els afecten.

Data:
Durant tot el procés participatiu (gener a març de 2022)

Lloc:
a definir

ENQUESTA ONLINE

ENQUESTA D’OPINIÓ ON-LINE

Descripció:
Enquesta d’opinió sobre els temes que es tracten en el POUM, tals com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni.
Podeu respondre-la clicant al següent enllaç

Data:
Durant tot el procés participatiu (gener a març de 2022)

Lloc:
on-line

Consulta pública

Consulta pública en relació a l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Masquefa.

Dilluns, 16 de maig de 2022.

Es porta a consulta pública per a la partició dels ciutadans l’Avanç del POUM de Masquefa.
Període de consulta: de 16 de maig de 2022 a 14 de juny de 2022

S’adjunten la documentació següent:

  1. Certificat Acord Ple Municipal
  2. Anunci Consulta pública
  3. Memòria Consulta pública.
  4. Resum Avanç POUM

 

Elements de la consulta:

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

  1. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  2. c) Els objectius de la norma.
  3. d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

D’acord amb l’article 133 Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que regula les consultes públiques prèvies, ens podeu fer arribar les vostres observacions i al·legacions, per mitjà d’instància o escrit a presentar davant del Registre electrònic de l’Ajuntament de Masquefa, ja sigui per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica municipal o presencialment.

Documentació d’interès

En aquest apartat trobareu tota la documentació i recursos rellevants sobre el Pla i el seu procés participatiu.

Programa de participació ciutadana
Document resum de l’anàlisi de l’Avanç del POUM
Cartell Acte de presentació
Presentació procés participatiu POUM