• Sala-dactes

  Sala-dactes

 • Enquesta

  Enquesta

 • Estrategia

  Estrategia

 • Masquefa-es-Mou

  Masquefa-es-Mou

 • Promocio-econòmica-connectat

  Promocio-econòmica-connectat

Partint de la col·laboració público-privada i de la participació de la ciutadania, l’Ajuntament de Masquefa lidera diverses accions des de la Regidoria de Promoció Econòmica per tal de fomentar el desenvolupament econòmic a la nostra vila.

L’objectiu és aprofitar els recursos i potencialitats del territori per estimular el creixement econòmic local. Aconseguirem així crear  més ocupació i millorar, en general, la qualitat de vida dels masquefins i masquefines.

Masquefa es Mou

Al juny del 2016 va concloure el procés participatiu Masquefa es Mou. Va consistir en recollir les opinions i propostes de tots els agents econòmics i socials del municipi per tal de poder tenir en compte totes les sensibilitats de cara a elaborar un Pla Estratègic de Desenvolupament Local i de futur de la vila de Masquefa. Aquest procés va permetre definir, prioritzar i concretar,  a partir d’un recull de dades de la realitat socioeconòmica del municipi aportat per l’Ajuntament, les necessitats, objectius i accions de l’àmbit socioeconòmic de Masquefa.

Tenint en compte les conclusions extretes en quest procés participatiu, s’ha donat continuïtat mitjançant la constitució de la Taula de Dinamització Socioeconòmica.

En els següent enllaç podeu ampliar la informació sobre Masquefa és Mou.

Taula de Dinamització

Fruit del treball del procés de participació ciutadana “Masquefa es Mou” es crea la Taula de Dinamització Socioeconòmica. Es determina que crear la Taula de Dinamització Socioeconòmica és una bona eina per a donar resposta a les necessitats detectades i que ha d’estar formada pels agents clau de representació municipal tant a nivell social com econòmic.

Durant el 2017 s’ha treballat en la redacció i aprovació del reglament regulador de la Taula de Dinamització Socioeconòmica.  I durant el 2018 es preveu iniciar les trobades entre els agents socials i econòmics per tal de coordinar i desenvolupar accions proposades al procés participatiu Masquefa es Mou, així com mesurar els resultats d’impacte que tenen en el desenvolupament del nostre municipi.

Millora-dels-accessos a les zones industrials

Millora dels accessos a les zones industrials i quart cinturó

Al 2015 els alcaldes de l’Ajuntament de Piera i l’Ajuntament de Masquefa van signar un acord per la construcció de dues rotondes a la carretera BV-2441 per facilitar els accessos a les zones industrials d’ambdós municipis.

Així mateix, des de l’Ajuntament de Masquefa es porten a terme diverses accions per reclamar inversions en el territori i aconseguir el desdoblament de la B224 i el Quart Cinturó.

En concret l’ajuntament de Masquefa reclama el tram que uniria la població amb Abrera, on hi ha l’accés a l’A-2 i l’AP7. Es tracta d’un tram de 7 quilòmetres, pressupostat en uns 35 milions d’euros, que permetria reduir de 25 a 4 minuts l’accés actual amb aquestes dues vies de comunicació, que ara s’ha de realitzar per una carretera secundària. El Quart cinturó ens posaria en primera línia de cara a les empreses, a mig camí entre Tarragona i l’Àrea Metropolitana i amb grans perspectives de desenvolupament industrial.

Fruit d’aquest treball de reclamacions de l’Ajuntament de Masquefa conjuntament amb l’Unió Empresarial de l’Anoia i altres consistoris implicats, el passat dijous 25 de gener de 2018 l’Ajuntament de Martorell va acollir la presentació pública del projecte de desdoblament de la carretera B-224.  El projecte té com a objectius incrementar la capacitat de la carretera i millorar la mobilitat en aquest àmbit; i es preveu que es liciti i s’iniciï durant el 2019.

En el cas de Masquefa, el projecte té dues implicacions principals: primer, el desdoblament de la carretera B-224 des del nucli de La Beguda Alta fins a Martorell; i segon, la millora del tram que connecta Masquefa amb Capellades.

Captació de grans empreses

Masquefa té un gran potencial d’atracció per a que grans empreses es puguin instal·lar al municipi. Disposa del polígon del Clot del Xarel·lo, amb una dimensió total d’11 hectàrees. Aquesta zona industrial es troba en una situació geogràfica privilegiada, a menys de 30 quilòmetres de Barcelona, gaudeix d’unes dimensions especialment atractives per a les grans empreses, i ofereix sòl industrial a preus competitius, a més de trobar-se al peu del tram del Quart Cinturó que es reclama.

Ens els últims anys grans empreses com ALDI Supermercats, Carreras Grupo Logístico, etc. S’han instal·lat a Masquefa. Aquest fet ha incidit en el desenvolupament econòmic de la vila i en la generació de llocs de treball tant de manera directa com indirecta.

L’aposta de l’Ajuntament de Masquefa és continuar en aquesta línia de treball i fer més acords amb grans empreses interessades en instal·lar-se a Masquefa. Per part de l’Ajuntament es donarà totes les facilitats a les empreses que vulguin instal·lar-se a Masquefa i es desenvoluparan els polígons industrials disponibles d’acord a les seves necessitats.