L’agenda institucional és pública en virtut de la llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. És aquella que reflexa l’activitat pública, en un període de temps determinat, dels regidors i les regidores. També és una expressió de retiment de comptes amb la ciutadania per tal de que es pugui accedir a la informació, es fomenti la participació i s’enforteixi la democràcia.

27 de setembre de 2023
 • 9:00-11:00  (R,O,D) Inauguració bassa tortugues GLP

 • 9:30-10:30  (I) reunión vecina

 • 9:30-11:00  (L)Comissió de Garanties del municipi

 • 10:00-11:30  (S) Prefectura revisió Pressupost

 • 11:00-14:00  (R) Elaboració del pressupost

 • 11:30-14:30  (L) Educación

 • 12:00-13:00  (O) Reunió amb P. (Ràdio)

 • 12:00-13:00  (S) Reunió entitats esportives

 • 15:30-16:00  (R,D,S,Isa) Consell d'administració Masquefa Impulsa

 • 16:00-17:00  (R,D) Videoconferència amb l'alcaldessa de Lurate

 • 16:00-18:00  (S) Formació seguretat - ACM

 • 17:00-19:00  (R,D) Despatx: ordenances i pressupost

 • 18:30-19:30  (!) Presentació OTEM i nextgen La Beguda

 • 18:30-19:30  (S) Reunió Entitat Esportiva

28 de setembre de 2023
 • 9:15-11:30  (D) Promoció territori

 • 9:30-10:30  (R,S) Reunió Cap Policia

 • 11:00-12:30  (S) Reunió Cap PC

 • 11:30-13:00  (R,D) Visita Turisme Anoia: crip i crarc

 • 13:00-13:30  (R) Casament

 • 15:00-16:00  (L) Reunió AFA Escola Bressol

 • 16:00-18:00  (Isa) Formació Urbanisme

 • 17:00-18:00  (!) Reunio Empresaris

 • 17:00-18:30  (R,D) Trobada empresaris comunitats energètiques

 • 18:30-22:00  (!) Xerrada Europa i transició energètica

 • 18:30-20:30  (O,L) Formació: Espais lliures de Bullying

 • 18:30-19:30  (R) Reunió signatura de convenis

 • 19:30-20:30  (S) Reunió entitat esportiva

29 de setembre de 2023
 • 8:30-9:30  (I) Reunión Casal Jovenes

 • 8:30-9:30  (R) Despatx coordinadora general

 • 9:30-10:30  (D) Urbanisme Can Valls

 • 10:00-11:00  (L) Temps jocs nadal

 • 10:00-10:30  (R) Notaria - Masquefa Impulsa

 • 11:00-12:00  (R,D) Preparació POUM

 • 13:00-13:20  (R,L) Benvinguda Plans Ocupació

 • 13:30-16:30  (R,D) Dinar de treball amb FM

 • 17:00-18:00  (R,O) Reunió amb Ràdio Masquefa

 • 18:00-19:00  (R,O) Presentació nova temporada - Ràdio Masquefa

30 de setembre de 2023
 • 14:00-16:00  Paella - Can Parellada

1 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  Setmana de la gent gran

 • 14:00-15:00  Paella popular (SGG)

2 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  Setmana de la gent gran

 • 9:00-10:30  (S) Visita CEM amb la tècnica d'Esports

 • 9:15-10:30  (R) Reunió tècnica CTC

 • 10:30-11:30  (R) Reunió aplicació mòbil

 • 16:00-19:00  (!) Reunió CSA/JGL

 • 17:30-18:30  Bingo (SGG)

3 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  Setmana de la gent gran

 • 9:15-10:45  (R,D) Planejament Urbanístic

 • 11:00-12:00  (Isa,D) Coordinació de serveis territorials

 • 12:00-12:30  (Isa) Reunió veí M.M aparcaments

 • 12:00-13:30  (R,D) Reunió Anoia Sud

 • 12:30-13:00  (Isa) Reunió camí Ros.

 • 15:00-16:00  (D) Agenda Urbana Local

 • 17:00-18:00  (L) Reunión AFA instituto

4 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  Setmana de la gent gran

 • 10:00-11:00  (D) Agenda Urbana Local

 • 11:00-14:00  (R,O) Reunió ANAIGUA + Tècnica i Secretari

 • 12:00-13:00  (D) Trobada Accede

 • 16:00-18:00  (Isa) Formació Mobilitat

 • 17:00-18:00  (R,D) Agusti Serra a Bcn

5 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  Setmana de la gent gran

 • 10:00-11:00  (R,O) AMB - Barcelona

 • 12:30-13:30  (D) Comunicació turística

 • 17:30-19:30  Concert Coral L'Alzinar i havaneres (SGG)

 • 18:00-19:30  (R,I) Berenar Coral de l'Alzinar

6 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  Setmana de la gent gran

 • 10:00-12:00  (!) Visita abocador Can Mata

 • 18:00-20:00  Teatre: Vacaciones en el mar (SGG)

7 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  Setmana de la gent gran

 • 12:00-14:00  Reunió barris - Can Quiseró

8 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  Setmana de la gent gran

 • 0:00-23:59  (!) Trail 3 Fonts

 • 18:00-20:00  (R) Balls populars, amb coca i cava

9 d'octubre de 2023
 • 9:00-9:05  (R) Nomenament RRHH

 • 9:15-10:30  (R) Reunió tècnica CTC

 • 12:00-13:00  (R) Reunió aplicació mòbil

 • 16:00-19:00  (!) Reunió CSA/JGL

10 d'octubre de 2023
 • 9:15-10:15  *(R,D) Reunió David Iglesias

 • 11:00-12:00  (Isa) Coordinació de serveis territorials

 • 16:00-18:00  (O) Formació Igualtat i Feminismes

11 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  (R,D,L) Estada a Lurate

12 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  (R,D,L) Estada a Lurate

13 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  (R,D,L) Estada a Lurate

14 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  (R,D,L) Estada a Lurate

 • 0:00-23:59  Exposició de cotxes

15 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  (R,D,L) Estada a Lurate

 • 0:00-23:59  (S) Cursa de Ciclocross

16 d'octubre de 2023
 • 0:00-23:59  (R,D,L) Estada a Lurate

 • 9:00-12:00  (O) Formació Comunicació

 • 9:15-10:30  (R) Reunió tècnica CTC

 • 12:00-13:00  (S,O,L) Reunió Campanya Cívica +JV+XP+LB

 • 16:00-19:00  (!) Reunió CSA/JGL

17 d'octubre de 2023
 • 9:30-11:00  (R) Reunió RRHH

 • 11:00-12:00  (Isa,D) Coordinació de serveis territorials

 • 12:00-13:00  (R,D) Reunió GLP

 • 18:00-19:00  (O) Reunió veïna Can Parellada

 • 18:00-20:00  (R,D,L) Acte de presentació de l'"Aula: professions de futur"

18 d'octubre de 2023
 • 9:00-11:00  (R) Pregunta a l'alcalde

19 d'octubre de 2023
 • 10:00-11:00  (R,D) Reunió amb ORGT

 • 16:00-18:00  (R) Formació Cultura

 • 17:00-18:00  (!) Reunió de coordinació equip de govern

 • 18:00-20:00  (!) Ple ordinari

20 d'octubre de 2023
 • 12:30-14:30  (R,D,L) Reunió Pla Local de Salut

21 d'octubre de 2023
 • 18:00-23:30  Jornades Europees Patrimoni

22 d'octubre de 2023
 • 12:00-13:30  Festa de la Vellesa (La Beguda)

 • 17:00-19:00  (R) Balls populars

23 d'octubre de 2023
 • 9:00-12:00  (O) Formació Comunicació.

 • 9:00-10:00  Banc de sangre

 • 9:15-10:30  (R) Reunió tècnica CTC

 • 16:00-19:00  (!) Reunió CSA/JGL

 • 16:00-18:00  (R) Formació Promoció econòmica

24 d'octubre de 2023
 • 11:00-12:00  (Isa,D) Coordinació de serveis territorials

25 d'octubre de 2023
 • 8:00-9:00  (L) Reunión AFA Vinyes Verdes

 • 17:15-18:15  (R,D,L) Reunió Escola Bressol