Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa – Regidoria de visió europea

    Finalitat del tractament: Xerrada “Relacions laborals sostenibles: per un nou marc laboral”.

    Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

    Destinataris:Ajuntament de Masquefa – Regidoria de visió europea

    Exercici de drets dels interessats:D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: joventut@masquefa.net.