Casals d’estiu

Els Casals d’Estiu promouen activitats socioeducatives adreçades als infants de 3 a 12 anys, que han cursat entre Infantil-3 i 6è de primària durant el curs escolar; i ajuden a conciliar el temps de vacances escolars dels infants amb els horaris laborals de les famílies.

Ofereixen activitats diverses, adaptades a les diferents edats, que promouen l’educació en valors a través de la convivència i el treball en grup.

Aquest estiu es realitzen dos casals: un a La Beguda Alta, a l’escola Vinyes Verdes; i un altre a Masquefa,  a l’escola El Turó.

Comunicació amb els casals:

Casal a La Beguda- escola Vinyes Verdes:

  • Telf: 674 70 00 40 (de 8h a 17h)

Casal a Masquefa- escola El Turó:

PETITS (Infantil 3, 4 i 5)

MITJANS-GRANS (Primària)

  • Telf: 674 70 00 94 (de 8h a 17h)

Comunicació amb l’Ajuntament:

Informacions d’interès: