Casals d’estiu

Els Casals d’Estiu promouen activitats socioeducatives adreçades als infants de 3 a 12 anys, que han cursat entre Infantil-3 i 6è de primària durant el curs escolar; i ajuden a conciliar el temps de vacances escolars dels infants amb els horaris laborals de les famílies.

Ofereixen activitats diverses, adaptades a les diferents edats, que promouen l’educació en valors a través de la convivència i el treball en grup.

Aquest estiu es realitzen dos casals: un a La Beguda Alta, a l’escola Vinyes Verdes; i un altre a Masquefa,  a l’escola El Turó.

Tota la informació la teniu disponible en aquesta presentació.

INSCRIPCIONS on line

Del 25 de maig al  9 de juny les inscripcions estaran obertes a través del formulari d’inscripció que trobeu a continuació.

És necessari que tingueu preparats els següents documents de cada infant, sinó no podreu formalitzar la inscripció:

  • Foto tipus carnet
  • Targeta Sanitària (imatge de les dues cares)
  • DNI del pare, mare, tutor o tutora (imatge de les dues cares)
  • Carnet de vacunes o Declaració responsable no vacunació (es pot descarregar aquí)
  •  Fitxa de salut. Cal descarregar l’arxiu i omplir-lo (es pot descarregar aquí)

Tots aquests documents cal adjuntar-los en el formulari d’inscripció.

NOMÉS una inscripció per família. Els germans s’inscriuen en el mateix formulari. Un cop omplertes les dades del 1r infant, més a baix hi ha un desplegable per les dades del 2n germà, i un altre pels següents germans.

Per qualsevol altra informació o consulta adreceu-vos a casalestiu@masquefa.net

Normativa i condicions de participació als Casals d’Estiu de Masquefa

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ