Casals d’estiu

Els Casals d’Estiu promouen activitats socioeducatives adreçades als infants de 3 a 12 anys, que han cursat entre Infantil-3 i 6è de primària durant el curs escolar; i ajuden a conciliar el temps de vacances escolars dels infants amb els horaris laborals de les famílies.

Ofereixen activitats diverses, adaptades a les diferents edats, que promouen l’educació en valors a través de la convivència i el treball en grup.

Es realitzen dos casals: un a La Beguda Alta, a l’escola Vinyes Verdes; i un altre a Masquefa,  a l’escola Font del Roure.

  • Inscripcions del 24 d’abril al 24 de maig
  • Les places són limitades
  • Consulteu la Normativa i Condicions de Participació dels Casals d’Estiu Municipals
  • Per realitzar la inscripció entreu aquí (En un únic formulari s’inscriuen a tots els fills i filles)
  • Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a casalestiu@masquefa.net

 

INSCRIPCIÓ
Per realitzar la inscripció als Casals d’Estiu es necessita que tingueu preparada la següent documentació, en format imatge o pdf:

  • DNI pare, mare o tutor (2 cares)
  • Foto de l’infant
  • Targeta sanitària infant (2 cares)
  • Fitxa de salut, descarregueu-la aquí
  • Carnet de vacunes (només les pàgines de vacunació) o Declaració responsable en cas de no tenir carnet de vacunes, descarregueu-la aquí