Escola Bressol Municipal La Baldufa

L’escola bressol és el centre especialitzat en el primer cicle d’Educació Infantil, que cobreix l’etapa de 0 a 3 anys. L’oferta educativa és de diversos grups: de lactants de 4 mesos a 1 any, d’infants d’1 a 2 i de 2 a 3 anys.

L’EBM La Baldufa té com a propòsit educar en un ambient afectiu i comprensiu que porti a un correcte desenvolupament harmònic de la personalitat de cada un dels infants; amb objectius compartits amb la família, per tal que el procés educatiu sigui coherent i beneficiós pels nens i les nenes.

CURS 2024-2025