Lenny_Denise_A

Retribucions:
Dedicació parcial del 60% de la jornada, als efectes de 17 de juny de 2023 amb una remuneració bruta anual de 21.540,00€

Declaració d’interessos d’activitats

Declaració interessos i patrimoni

Lenny Abreu Esquivel

 

Regidora d’Educació i Benestar social

Llista electoral:  Sumem per Masquefa – Candidatura de Progrés

Grup municipal:  Sumem per Masquefa

Naixement i residència:
11 d’abril de 1977, Masquefa

Formació i activitat professional:

Llicenciada en Ciències de la Informació

Màster en Direcció de Comunicació Corporativa

Postgrau en Ciències Polítiques

Trajectòria política i institucional:

No tinc una trajectòria política i institucional prèvia.