L’Institut Català de les Dones gestiona un servei telefònic gratuït, permanent i confidencial d’atenció a les dones en situació de violència. La línia 900 900 120 funciona tots els dies de l’any, les 24 hores del dia. Atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència envers les dones:

-Peticions d’informació de dones que viuen situacions de violència.

-Peticions d’informació sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d’assistència a la violència contra les dones.

-Sol·licituds d’assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.

.Activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista (24h / 365 dies a l’any), procedent de qualsevol Ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar.

El servei disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d’emergència, si és necessari. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià, el rus, l’àrab, el romanès, el croat i el xinès (mandarí).