Aquest novembre ha començat la campanya A casa ho fas? Al carrer tampoc”, impulsada per l’Ajuntamentper fomentar la tinença responsable dels animals domèstics.
 
La campanya cívica recorda als propietaris d’animals l’obligatorietat de recollir els excrements del carrer i també de registrar les seves mascotes al cens municipal. Precisament per fomentar el cens dels animals de companyia, el registre és des d’aquest novembre gratuït. Els animals s’han de censar a la Policia Local.
 
Regal d’una pala per recollir els excrements
A més, als propietaris que censen els animals el Consistori els regala una pala per recollir els excrements. També els proporciona un llibre amb l’ordenança sobre la tinença d’animals domèstics, la qual recull totes les obligacions que tenen els propietaris respecte als seus animals.
 
 En el marc de la campanya “A casa ho fas? Al carrer tampoc”, l’Ajuntament ha instal·lat banderoles en diversos fanals del casc urbà i també a les urbanitzacions. A més, ha fet arribar a totes les cases un fulletó en què s’expliquen les obligacions que tenen els propietaris respecte als seus animals.
 
L’objectiu de la campanya és garantir que els propietaris dispensin als animals un tracte correcte i, a la vegada, prenguin les mesures necessàries perquè aquests no embrutin la via pública ni tinguin comportaments que siguin molestos per a la resta de vilatans. El rerefons de la campanya, doncs, és afavorir la convivència i aconseguir que Masquefa sigui una vila neta, agradable i acollidora.