L’Ajuntament de Masquefa també oferirà pròximament diferents contractes de pràctiques adreçats al col·lectiu juvenil per a aconseguir la seva primera experiència laboral al consistori. Per a més informació podeu adreçar-vos al Servei d’Ocupació de Masquefa, trucant al 93 772 78 28 o enviant un correu a ctc.serveiocupacio@masquefa.net.

L’Ajuntament de Masquefa informa que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa un nou programa de primera experiència professional en les administracions públiques a través del qual subvencionarà la contractació de persones joves desocupades als diferents departaments de la Generalitat i els seus organismes públics.

En aquesta línia, es preveu la contractació de més de 600 joves menors de 30 anys a través de la modalitat de contracte en pràctiques durant 10 mesos.

Així, l’objectiu d’aquest nou programa és facilitar mitjançant un contracte de treball l’adquisició de competències, així com d’habilitats socials i professionals (empatia, creativitat, treball en equip, capacitat d’adaptació, entre d’altres). Es cobriran preferentment llocs de treball en tasques relacionades amb la transició ecològica i l’economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social (atenció a la dependència, intervenció amb col·lectius vulnerables i rehabilitació d’entorns i habitatge), així com el desenvolupament local rural.

Les persones contractades hauran de ser més grans de 16 i menors de 30 anys, estar desocupades i inscrites al SOC com a demandants d’ocupació. A més, hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte en pràctiques, entre d’altres l’acreditació d’un títol universitari, de formació professional de grau mitjà, superior o equivalents, o un certificat de professionalitat. Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu preferent les persones amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%.

Pel que fa a la selecció, les oficines de treball facilitaran a les entitats contractants una relació de noms de les persones candidates per a cada lloc de treball que compleixen els requisits. A partir d’aquest llistat, l’entitat haurà de realitzar el procés de selecció garantint el principi de no discriminació per cap raó. Les persones joves interessades han de dirigir-se a la seva oficina de Treball per tal d’inscriure’s al programa i fer totes les gestions necessàries.

Pràctiques a l’Ajuntament de Masquefa

Finalment, l’Ajuntament de Masquefa també oferirà pròximament diferents contractes de pràctiques adreçats al col·lectiu juvenil per a realitzar pràctiques al consistori.

L’Ajuntament sol·licitarà al SOC una subvenció per a la realització de diferents contractes en pràctiques amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones que les realitzin amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. A més, la iniciativa compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu. Pròximament se’n donaran tots els detalls.

Per a més informació podeu adreçar-vos al Servei d’Ocupació de Masquefa, trucant al 93 772 78 28 o enviant un correu a ctc.serveiocupacio@masquefa.net.