En el marc del Pla Renova’t, l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat concedeix ajudes als comerços perquè puguin renovar el seu enllumenat i substituir-lo per d’altres més eficients que permetin reduir el consum elèctric.

El pla preveu subvencions per a substituir bombetes, fluorescents, làmpades i equips, per instal•lar sistemes de control d’encesa i de regulació del nivell d’il•luminació i per reubicar els punts de llum.

Hi poden optar les empreses de comerç i persones físiques que desenvolupin una activitat empresarial en l’àmbit del comerç. (Consulteu tota la informació)

Per a més informació podeu trucar al 012 o consultar les pàgines web www.plarenovat2010.cat i www.gencat.cat/icaen