L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha obert la cinquena convocatòria del Pla Renova’t d’electrodomèstics, calderes i aires condicionats, una acció destinada a promoure la substitució d’aparells vells per uns altres nous energèticament més eficients.

El programa estarà dotat amb 7,5 milions d’euros i serà vigent fins al 30 de desembre o bé fins que s’exhaureixi el pressupost. El Pla Renova’t 2010 permetrà un estalvi anual de prop de 14.000 MWh, xifra que equival al consum d’energia elèctrica d’unes 3.500 famílies.

Ajuts entre 50 i 400 euros
Els ajuts oscil•len dels 50 als 400 euros, en funció de l’aparell, i la subvenció en cap cas superarà el 25% del preu de l’electrodomèstic.
(consulteu tota la informació)