Del 6 al 12 de setembre es faran les inscripcions per als cursos de preparació per a les proves d’accés als de Grau Mitjà i del 13 al 19, per a les de Grau Superior.

L’Ajuntament de Masquefa i la Diputació de Barcelona organitzen dos cursos de preparació per fer les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, que tindran lloc del 2 d’octubre de 2017 al 26 d’abril de 2018 al Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa. Les inscripcions es faran al mateix CTC (Avinguda Catalunya, 60), del 6 al 12 de setembre pels de Grau Mitjà i del 13 al 19 pels de Grau Superior.

Al curs de Grau Mitjà preparen els alumnes per presentar-se a les proves d’accés dels Cicles Formatius de formació professional de grau mitjà. Les classes tindran lloc de dilluns a dijous de 9.30 a 13.30h i la matrícula del curs té un preu de 50 euros. Els estudis estan adreçats a persones que no disposen del Graduat d’Educació Secundària Obligatòria i que tenen 17 anys complerts o que els compleixin durant l’any de realització de la prova, en aquest cas, 2018.

En el curs de Grau Superior, els estudis preparen per l’accés a cicles formatius de formació professional superior. Els alumnes poden preparar la part comuna de la prova, la part específica o totes dues. Les classes seran de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30h i la matrícula té un cost de 75 euros. El curs està pensat per a persones majors d’edat o que compleixin els 18 anys durant l’any natural en què s’inicia la formació, però cal tenir en compte que, per realitzar les proves d’accés als cicles, s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es fa la prova i no es pot tenir cap estudi equivalent que permeti l’accés directe al Grau Superior.

Enguany, a més, s’ha ampliat l’oferta d’assignatures específiques per al curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior. Segons la demanda dels alumnes, es faran les assignatures més sol·licitades.