La multinacional afincada a casa nostra Aldi Masquefa Supermercats ha estat pionera en la implantació a Catalunya de la Formació Professional Dual, concretament amb un primer curs de Grau Mig de Tècnic en Comerç que s’està impartint des del setembre.

La FP Dual, inspirada en el model alemany, és innovadora perquè combina la formació teòrica amb el treball en empreses, en el cas d’Aldi en una de les seves botigues. Els alumnes que fan aquesta formació, gratuïta perquè la finança íntegrament l’empresa, tenen contracte i sou des del primer dia, i si superen els dos cursos de la formació amb èxit i obtenen la titulació l’empresa els ofereix un contracte indefinit.

Després dels bons resultats que està obtenint aquest primer curs, Aldi Masquefa Supermercats ja ha iniciat el procés de selecció de joves que vulguin participar en una segona edició, que començarà el setembre vinent.

Els requisits per optar a aquesta oferta de feina i formació són tenir entre 18 i 30 anys, estar en possessió del Graduat en ESO i tenir una clara vocació comercial.

L’Ajuntament de Masquefa ha organitzat dues sessions al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60) per informar d’aquest curs de Formació Professional Dual i recollir els currículums dels joves que hi estiguin interessats per derivar-los a Aldi Supermercats, que és qui s’encarrega de la selecció.

Les sessions es faran els dies 19 d’abril i 24 de maig, a les 10 del matí. Cal fer la inscripció prèvia al CTC o bé online a www.ctc.masquefa.net/formacio.

Aldi ofereix als estudiants un contracte laboral de dos anys de durada, de 40 hores setmanals: 24 hores de treball remunerat com a col·laborador en alguna de les botigues de la cadena i 16 hores de formació gratuïta a l’Associació Hispano-Alemanya d’Ensenyaments Tècnics (ASET) a Barcelona.

Els alumnes obtindran el títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Mig de Tècnic en Comerç, homologat a Catalunya i també a Alemanya. De fet, rebran classes d’alemany, de manera que gaudiran d’una qualificació extra.

(Llegeix el reportatge sobre la FP Dual publicat a la Masquefa Batega)