L’empresa informa que actualment les reclamacions tenen una mitjana de resolució d’entre dos i tres dies des de la seva formulació.

Anaigua ha obert una nova via de reclamació per a totes aquelles persones que es considerin afectades per un sobrecost en la darrera factura de l’aigua emesa, com a conseqüència de l’inici de la fase de represa i la consegüent normalització dels processos de gestió comercial del servei d’aigua.

En aquest sentit, l’empresa gestora del servei d’aigua a Masquefa es posarà en contacte directament per via telefònica amb els darrers veïns afectats per aquest sobrecost i que encara no hagin pogut presentar la seva reclamació a través del  web www.anaigua.cat o trucant al telèfon 900 100 378. Es tracta, amb tot, d’un grup reduït de persones; ja que s’estima que la majoria d’afectats ja han presentat la seva reclamació. D’aquesta forma, Anaigua actua de forma proactiva per tal de garantir que el 100% de les persones afectades per aquest sobrecost obtinguin una solució satisfactòria.

Fins al moment Anaigua ja ha rebut més d’un centenar de reclamacions de les quals la pràctica totalitat ja han estat tramitades i resoltes. Així, només resten per a gestionar les reclamacions presentades a finals de la passada setmana (que seran resoltes en breu) i les reclamacions procedents de les darreres factures emeses (Anaigua es posarà en contacte per via telefònica amb les persones implicades). L’objectiu d’Anaigua és resoldre les reclamacions en un termini màxim de 10 dies hàbils, si bé en aquests moments la mitjana se situa entre els dos i tres dies de resolució.

Lectura de comptadors

Les restriccions a la mobilitat durant el període de confinament han impedit fer la lectura d’un gran nombre de comptadors. Anaigua va reprendre les lectures al mes de juny amb el pas a la Fase 2, realitzant una lectura adaptada que tenia com a particularitat fonamental la prohibició de prendre lectures en cas que els comptadors se situessin a l’interior dels immobles.

Estimació de consums

Degut a la impossibilitat de dur a terme lectures de comptadors, Anaigua va aplicar Reglaments de Servei municipals i va estimar un consum a cada contracte igual al del mateix període de l´any anterior. En el cas de les pòlisses que Anaigua tenia identificades amb algun tipus d’activitat que havia quedat restringida pel decret, per exemple bars, restaurants, hotels, escoles, etc., va estimar un consum de 0 m3 des d’abril a maig. Aquestes estimacions es van fer amb l’objectiu d’aproximar-se al consum real i impactar el mínim als usuaris. Cal destacar que, en recuperar el consum real del següent període, es normalitza la facturació. Tanmateix, si algun usuari considera que l’estimació ha estat incorrecta, pot sol·licitar una revisió.