La Mancomunitat de la Beguda Alta va fer dilluns un nou pas endavant amb l’aprovació definitiva dels estatuts per part dels tres ajuntaments dels quals depèn aquest nucli de població: Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons. En tots tres ajuntaments els estatuts es van aprovar per unanimitat de tots els regidors assistents.

Posteriorment a l’aprovació en cada consistori, els regidors es van reunir en assemblea a l’escola de La Beguda per donar a conèixer l’aprovació als veïns i veïnes.

L’aprovació definitiva arriba després que les altres administracions implicades en el procés (els consells comarcals de l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) hagin emès els seus informes favorables. Ara els estatuts s’enviaran a la Generalitat de Catalunya perquè inscrigui la Mancomunitat al Registre d’Ens Locals de Catalunya i publiqui els estatuts al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de l’Estat. Un cop inscrita al Registre d’Ens Local la Mancomunitat obtindrà personalitat jurídica i podrà iniciar la seva activitat. Paral•lelament els tres ajuntaments escolliran en ple els seus representants a la Mancomunitat.

Presidència rotativa
Els estatuts estableixen que la presidència de la Mancomunitat recaurà en un municipi diferent cada any. Cada municipi ostentarà la presidència durant un any natural (de gener a desembre) i l’ordre s’establirà en funció del nombre d’habitants que cada municipi té a La Beguda. D’aquesta manera, el primer any la presidència serà per a Masquefa, el segon per a Sant Esteve Sesrovires i el tercer per a Sant Llorenç d’Hortons. Els representants cessaran del càrrec quan se celebrin les eleccions municipals.

Solucionar un problema històric
La Mancomunitat és resultat de la voluntat dels tres ajuntaments de col•laborar i cooperar per resoldre definitivament les mancances en alguns dels serveis que s’ofereixen als begudencs i begudenques, moltes de les quals tenen el seu origen en la complexa situació administrativa d’aquest nucli de població. La Beguda Alta pertany administrativament a tres municipis i tres comarques. Fets com que un mateix carrer, plaça o casa pertanyin a la vegada a més d’un municipi han dificultat històricament la prestació de serveis bàsics com per exemple la neteja viària o la recollida d’escombraries, a la vegada que han complicat també la realització de gestions per part del veïns davant les administracions.

La unanimitat, la millor garantia
En l’assemblea a l’escola de La Beguda, els alcaldes de Masquefa (Xavier Boquete), Sant Esteve Sesrovires (Enric Carbonell) i Sant Llorenç d’Hortons (Àlex Jover) van destacar que la unanimitat amb què s’han aprovat els estatuts en els tres ajuntaments demostra que la Mancomunitat “és una prioritat” per als tres municipis, a la vegada que suposa “la millor garantia que la mancomunitat funcionarà bé”.
 

Contractació d’un agent cívic
Els alcaldes també van informar que s’estudia la contractació d’un agent cívic que desenvoluparà diverses tasques relacionades amb el civisme. També s’encarregarà de regular les entrades i les sortides dels nens i nenes de l’escola de La Beguda davant la perillositat que representa la cruïlla de l’accés al centre amb la carretera.

La Diputació de Barcelona ja treballa per fer en aquesta cruïlla un pas elevat que permetrà millorar la seguretat dels infants i els vianants en general.
 

Competències de la mancomunitat
La Mancomunitat prestarà els següents serveis:

. Recollida domiciliària d’escombraries
. Abastament d’aigua potable
. Enllumenat públic
. Xarxa de clavegueram
. Pavimentació i manteniment de vies públiques
. Educació i sanitat (els previstos en la Llei de Règim Local)

Òrgans de govern
Tindrà dos òrgans de govern:

. Assemblea General: és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i estarà integrada per 9 representants polítics (3 de cada ajuntament) i 3 representants veïnals de La Beguda, amb veu però sense vot. La representació veïnal estarà integrada per un membre designat per l’AMPA, un altre designat per la Societat Recreativa Unió Begudenca i un tercer designat per l’Associació de Vilatans de la Beguda Alta.
. Junta de Govern: l’administració de la Mancomunitat recau en la Junta de Govern, formada per un president (l’alcalde de Masquefa) i dos vicepresidents, elegits per l’Assemblea