Davant les comunicacions que els usuaris del servei municipal d’aigua estan rebent conjuntament de les empreses Sorea i Seguragua, l’Ajuntament de Masquefa, titular del servei municipal d’aigua, informa que:

1. El servei municipal d’aigua és titularitat de l’Ajuntament de Masquefa. L’Ajuntament té adjudicada la concessió d’aquest servei a l’empresa Anaigua

2. L’Ajuntament NO ha autoritzat la cessió de les dades de caràcter personal que apareixen en aquestes comunicacions

3. L’Ajuntament NO empara el servei de manteniment i reparació de la instal•lació i les canalitzacions d’aigua que ofereixen aquestes empreses. Aquest servei de manteniment i reparació no és obligatori.

4. L’Ajuntament es reserva emprendre les accions legals oportunes que es derivin d’aquesta actuació