La Policia Local de Masquefa farà del 4 al 20 de novembre una campanya per garantir i millorar la seguretat del transport escolar. Es durà a terme coordinadament amb el Servei Català del Trànsit i els Mossos d’Esquadra.

Els objectius d’aquesta nova campanya de la policia són garantir que s’adoptin les mesures de seguretat i correctores adients per reduir el risc que es produeixin possibles accidents motivats per deficiències tècniques en els vehicles, i corregir possibles infraccions de trànsit i relacionades amb la manca d’elements de seguretat o el seu ús incorrecte. La campanya també pretén aconseguir que els vehicles de transport escolar compleixin la normativa legal respecte als requisits administratius obligatoris així com la resta de normes que regulen la seva activitat.