A casa ho fas? Al carrer tampoc! és el lema de la campanya que l’Ajuntament de Masquefa durà a terme el mes de novembre per conscienciar els propietaris d’animals domèstics de l’obligatorietat de retirar els excrements de la via pública i de registrar-los en el cens de la Policia Local.
 
La campanya inclourà la instal·lació de banderoles en els fanals de la vila i l’edició d’un fulletó que recollirà, a més d’aquestes dues, la resta d’obligacions que els propietaris tenen amb els seus animals de companyia.
 
L’objectiu és garantir que els propietaris dispensin als animals un tracte correcte i, a la vegada, prenguin les mesures necessàries perquè aquests no embrutin la via pública ni tinguin comportaments que siguin molestos per a la resta de vilatans. El rerefons de la campanya, doncs, és afavorir la convivència i aconseguir que Masquefa sigui una vila neta, agradable i acollidora.
 
En el fulletó, que es farà arribar a totes les llars, s’informarà també de les sancions econòmiques que comporta la infracció de l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics. Els agents de la Policia Local vetllan pel compliment d’aquesta normativa.
 
Una pala per a cada propietari
A la vegada, l’Ajuntament vol contribuir a posar els mitjans necessaris per posar el punt final a l’acumulació d’excrements a la via pública. Per això, a partir del novembre regalarà als propietaris d’animals domèstics que els registrin en el cens municipal una pala per a recollir els excrements. També es regalaran a tots els propietaris que ja tinguin censats els seus animals de companyia.
 
A més, per promoure el cens dels animals domèstics, el registre serà totalment gratuït a partir del novembre. El cens és obligatori i s’ha de fer a la Policia Local.
 
Multes d’entre 30 i 1.000 euros
Paral·lelament el Consistori ja ha aprovat la modificació de l’ordenança sobre la tinença d’animals domèstics, la qual s’ha actualitzat i s’ha adaptat a les noves lleis. Aquesta normativa recull les obligacions dels propietaris d’animals domèstics. L’incompliment de l’ordenança comporta multes d’entre 30 i 1.000 euros, en funció de la gravetat de la infracció.