El proper dissabte 20 de febrer a les 16 h., a l’Aula de Música (Torre dels Tenas), s’inicien els assajos de Caramelles. Hi poden participar els infants de 4 a 10 anys.
També es faran assajos els següents dissabtes: 27 de febrer i 5, 12 i 26 de març.
La cantada de Caramelles serà el diumenge de Pasqua al matí (27 de març) pels carrers de Masquefa.
Hi col·labora l’Ajuntament de Masquefa i AMACAT Aula Musical L’Alzinar – Cal Tenas.

Més informació
Anna Martí: annamartic@gmail.com
Aula Musical (tardes)