L’Obra Social de CatalunyaCaixa manté oberta fins al proper 31 d’octubre la seva Convocatòria d’Ajuts Universitaris, que enguany arriba a la seva 15a edició. Les sol·licituds es poden fer a qualsevol oficina de CatalunyaCaixa.

L’Obra Social de CatalunyaCaixa, amb l’objectiu de fomentar i premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica, atorga els seus Ajuts a joves que inicien per primer cop els estudis universitaris els quals són seleccionats en funció del seu rendiment acadèmic.

Per a l’adjudicació d’aquests ajuts es té en compte, únicament, la nota obtinguda en la fase general de les proves d’accés a la universitat. Així, aquesta nota varia anualment segons les 500 millors notes d’accés acreditades, tot i que mai s’ha situat per sota del 8 sobre 10.

En el decurs de les catorze convocatòries anteriors s’han atorgat un total de 6.809 beques per un import total d’uns 6 milions d’euros. En aquest programa, l’Obra Social de CatalunyaCaixa compta amb la col·laboració de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, tant per a la difusió del programa entre els estudiants universitaris com en la seva gestió.

Com en les altres edicions, els ajuts universitaris de CatalunyaCaixa van destinats a estudiants que resideixen a Catalunya i realitzen els seus estudis en una universitat catalana.

Més informació

CatalunyaCaixa

Premsa Obra Social

Tel. 93 484 5909

premsa.obrasocial@catalunyacaixa.com