A partir del 26 d’octubre els canals de la TDT (Televisió Digital Terrestre) salten de freqüència i cal resintonitzar-los. El motiu d’aquesta migració és deixar espai radioelèctric a la nova tecnologia 4G.

Cal trucar a un antenista?
Si l’edifici on vivim té més de 3 habitatges és probable que el sistema de recepció sigui una centraleta programable o un sistema d’amplificació monocanal. En tots dos casos, l’administrador de la finca o el president de la comunitat de propietaris haurà de trucar a un instal·lador que prepari les antenes col·lectives de l’edifici per a poder rebre els nous canals.

No obstant això, en els habitatges que disposin d’un sistema de recepció de banda ampla -fonamentalment habitatges unifamiliars (xalets, cases…) i edificis de menys de tres habitatges- no és necessària l’adaptació, ja que aquest sistema de recepció està preparat per a rebre totes les freqüències, les noves i les antigues, sense necessitat de cap adaptació.

Cal resintonitzar els canals?
Tothom haurà de resintonitzar els canals en el seu televisor, hagi d’adaptar l’antena o no. Per a fer-ho hi ha de termini des del 26 d’octubre fins al 31 de desembre de 2014. Si no es resintonitza el televisor no podrem veure les freqüències noves per les quals es transmeten alguns dels canals ja existents, ni els nous canals de televisió a partir de l’1 de gener de 2015.

En alguns televisors la resintonització es fa de manera automàtica. En altres models, cal utilitzar el botó ‘menú’ del comandament a distància per a localitzar-los. Cal tenir en compte que alguns models de televisor afegeixen de manera automàtica els nous canals que troben al final de la llista de tots els canals sintonitzats prèviament.

Quant costa adaptar l’antena?
Depèn de tres factors: el tipus d’habitatge, l’empresa a qui es contracti l’adaptació de l’antena, i les característiques de l’antena. La Federació Nacional d’Instal·ladors i Integradors de Telecomunicacions (Fenitel) estima el cost en 20 euros de mitjana (per habitatge, no per edifici).

El Govern de l’Estat ha posat en marxa un programa d’ajuts per a compensar els costos derivats de l’adaptació en les instal·lacions de recepció en els edificis que ho requereixin. Els ajuts oscil·len, en funció del tipus d’antena, del 100 als 550 euros.

De què depenen els ajuts?
Per a les comunitats de propietaris que tinguin instal·lada una centraleta programable i, per tant, no precisin de la instal·lació d’equipament addicional, l’ajut màxim previst és de 100 euros en tots els casos, amb independència de la zona geogràfica.

En les comunitats amb amplificadors monocanals, la subvenció prevista varia en funció del número de múltiples digitals afectats en cada zona geogràfica. En el cas de Masquefa, amb 3 múltiples digitals afectats, l’import màxim de l’ajut és de 350 euros.

Com sol·licitar la subvenció?
S’ha de demanar una vegada s’hagin fet els canvis en l’antena i començarà a pagar-se a partir de gener de 2015. Els ajuts s’han de sol·licitar telemàticament per part de la comunitat de propietaris. Poden representar a la comunitat de propietaris el president de la comunitat, l’administrador autoritzat per la comunitat o el mateix instal·lador que faci l’adaptació en nom de la comunitat.

Cal que les comunitats de propietaris disposin de NIF i siguin titulars d’un compte bancari on s’ingressarà l’import de l’ajut.

Els ajuts només s’atorgaran a aquelles actuacions fetes per empreses instal·ladores autoritzades inscrites en els Registres d’empreses instal·ladores de telecomunicació, dels tipus A i F.

Per accedir a l’ajut cal aportar, en format electrònic, la documentació següent:

-La factura emesa per l’empresa instal·ladora autoritzada, detallant clarament les despeses relacionades amb el procés d’alliberament del Dividend Digital.

-El butlletí d’instal·lació que l’empresa instal·ladora entrega a la comunitat de propietaris una vegada feta l’adaptació, detallant el tipus d’instal·lació i els treballs realitzats.

-Un document acreditatiu de la titularitat del compte bancari a nom de la comunitat de propietaris (còpia de rebut domiciliat, certificat de titularitat del compte)

(Més informació en aquest enllaç)