La Generalitat de Catalunya posa en marxa una nova edició del Programa @EmprenSocial amb l’objectiu de reforçar la viabilitat i la visibilitat dels projectes d’emprenedoria social i ampliar la presència d’aquest nou corrent emprenedor en la societat.

Una de les activitats que ofereix el programa són diversos tallers d’aprenentatge per a emprenedors socials. Cada taller consta de dues jornades presencials complertes i altres activitats complementàries d’assistència tècnica individualitzada.

Fins al 18 de febrer es poden fer les inscripcions per a participar en els cinc tallers del programa, que tenen com a objectiu contribuir a posicionar amb viabilitat estratègica projectes d’emprenedoria social en els àmbits següents:

-Orientació estratègica: definir la cadena de valor i la cadena de sentit del projecte emprenedor, analitzant els seus objectius econòmics i socials, identificant el públic objectiu i definint la seva estratègia de diferenciació.

-Negocis conjunts i aliances: identificar la complementarietat de productes i serveis, potenciar aliances territorials i sectorials, desenvolupar canals de compra o distribució conjunta i millorar el posicionament comercial.

-Vendes i comercialització: identificar tècniques de venda per aplicar-les adequadament millorant la gestió comercial.

-Habilitats comunicatives: adquirir competències clau en l’àmbit de la comunicació, amb clients i proveïdors, mitjans de comunicació i societat en general.

-Finançament: identificar fonts de finançament i conèixer les eines necessàries per presentar projectes davant de possibles finançadors o inversors.

Una vegada finalitzat el termini d’inscripció es convocaran els projectes que s’ajustin a les característiques sol·licitades a una entrevista per tal d’escollir els 30 projectes participants.

Trobareu més informació sobre els tallers i sobre com formalitzar la sol·licitud d’inscripció a www.emprenedoriasocial.cat

Aquest nou Programa @EmprenSocial compta amb la participació de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat, de 25 entitats i institucions implicades en la promoció de l’emprenedoria social a Catalunya i amb els projectes innovadors, cofinançats pel Departament d’Empresa i Ocupació i del FSE, que són gestionats per la Fundació Empresa i Ciència i per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.