L’Ajuntament de Masquefa va adjudicar, en el darrer ple municipal, els treballs de rehabilitació de part de l’antiga fàbrica Rogelio Rojo per a convertir-la en un nou centre tecnològic que esdevindrà un espai de trobada i ensenyament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la gent que no hi tingui accés.

Amb un pressupost que supera el milió d’euros, l’actuació ha estat adjudicada a l’empresa Constructora de Calaf. El Consistori compta amb una subvenció de 500.000 euros que el grup de CiU a Madrid va aconseguir dels Pressupostos Generals de l’Estat, així com amb dues ajudes dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de 450.000 i 147.000 euros

Lluitar contra la fractura digital

L’objectiu d’aquesta actuació, que s’ha iniciat aquesta mateixa setmana, és lluitar contra l’anomenada fractura digital i garantir que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació siguin un dret per a tothom sense cap mena de discriminació. A la vegada, permetrà conservar i rehabilitar l’edifici d’aquesta antiga fàbrica de metal·lúrgia, la qual forma part del patrimoni històric de la vila, i convertir-lo en un equipament municipal per a usos culturals i socials.

El nou centre tecnològic permetrà ampliar les instal·lacions i el servei que actualment ja ofereix el Centre de Recursos Tecnològics Comunitari Masquef@ula, en marxa des de l’any 2001 i situat al mateix recinte Rogelio Rojo. Masquef@ula, que compta amb gairebé 1.200 usuaris, presta serveis d’accés a les tecnologies i formació per al seu ús, especialment per aquelles persones que no estan familiaritzades amb aquestes noves eines de treball. Aquest centre tecnològic, que es va ampliar l’any 2003 arran de la bona acollida entre els usuaris, ha esdevingut un important recurs de suport per a nous emprenedors, empreses, entitats i vilatans en general.

Més de 1.000 m2

El nou centre tecnològic, situat a la planta semisoterrani d’una de les naus de la Rogelio Rojo, ocuparà més de 1.000 metres quadrats i disposarà de quatre aules, dues per a formació i dues per a usuaris, una de les quals adaptada tecnològicament per a persones amb discapacitats sensorials i motrius.

Les aules, que seran divisibles, tindran capacitat per a una vintena de persones cadascuna. A més, hi haurà vuit despatxos a disposició de teletreballadors, emprenedors, empreses i entitats. També s’hi habilitaran dues sales de reunions i una gran sala d’actes, així com un Cybercafè, amb connexió wifi a Internet, que esdevindrà un punt d’accés a les noves tecnologies obert a tots els vilatans i vilatanes.

Amb aquesta actuació s’aconseguirà ampliar l’actual centre Masquef@ula, que organitza diversos programes i cursos d’accés i aprenentatge de les tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els objectius de contribuir a la reinserció sociolaboral de les persones que cerquen feina, especialment dels col·lectius més desafavorits, apropar els usuaris als nous sistemes d’estudi que aporten les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i animar els vilatans i les entitats a familiaritzar-se amb les TiC i a participar de la Societat de la Informació.

D’altres finalitats del centre tecnològic són fomentar la competitivitat de les empreses fent ús de les noves tecnologies en la gestió i disposant de personal més qualificat, i estimular l’aparició de nous emprenedors.