El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 23 de maig les bases reguladores que han de regir l’adjudicació d’aquests ajuts. Podeu consultar el document clicant aquest enllaç.

L’Ajuntament de Masquefa informa que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2017.

L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 497.041€ i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 31 de juliol de 2017. Podeu descarregar aquest document per conèixer amb més detalls tots els requisits necessaris, la documentació que cal presentar en cadascuna de les fases del procediment, les especificacions tècniques i la quantia màxima de les subvencions.