Després de detectar la presència de l’escarabat morrut de la palmera en el nostre municipi, l’Ajuntament de Masquefa ha engegat una campanya informativa entre els ciutadans per proporcionar-los consells que permetin saber si les seves palmeres poden estar afectades per aquest insecte originari del sud-est asiàtic, i també per actuar en cas que hagin estat infestades.

Com podem identificar aquest escarabat?
L’escarabat morrut adult és un escarabat de color vermellós o rogenc ataronjat, dotat d’un morro allargat, que mesura entre 2 i 4,5 cm i es desplaça volant o trepant pel tronc de les palmeres.

Com podem saber si la nostra palmera està infestada?
Els primers possibles símptomes de la presència del morrut roig de la palmera són:

-asimetries de la part alta o balona
-abatiment d’una o més fulles
-clarianes anòmales a la capçada
-floració irregular
-fulles que cauen fàcilment
-fulles retallades

Què s’ha de fer si la nostra palmera està afectada?
Segons el nivell d’afectació, les mesures de prevenció i lluita possibles són:

-Tractaments fitosanitaris preventius
Els tractaments fitosanitaris realitzats per particulars en els seus propis jardins poden ser realitzats amb productes fitosanitaris autoritzats en Jardineria Exterior Domèstica. Els tractaments fitosanitaris professionals han de ser efectuats per empreses o entitats inscrites al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) que gestiona el Servei de Sanitat Vegetal del DAAM i amb personal degudament qualificat.

-Sanejament i recuperació de palmeres afectades.
Les palmeres afectades que no responguin als tractaments, poden ser sanejades per a intentar recuperar-les.

El sanejament consisteix en extreure la part afectada de les palmeres atacades.

Es recomana podar durant els mesos d’hivern (desembre, gener i febrer i no efectuar treballs que puguin provocar ferides o bé protegir-les amb pasta cicatritzant per evitar que l’escarabat se situï en elles en resposta a la crida de l’olor que desprenen els talls.

-Eliminació de palmeres mortes
És obligatori tallar i destruir la part afectada de les palmeres atacades per la plaga del morrut que no tinguin possibilitats de recuperació.

Què s’ha de fer amb les restes de poda?
El material resultant de tallar o sanejar la part afectada de les palmeres s’ha de destruir mitjançant trituració o un altre mètode que garanteixi l’eliminació de la plaga.

Les restes no poden ser dipositades al carrer o a l’aire lliure sota cap concepte, ja que són un focus de propagació.

Queda prohibit l’abandonament d’aquest material, així com el seu abocament en punts no autoritzats. Tant l’ocupació de la via pública sense autorització com la propagació d’una plaga poden comportar sancions importants.

(Informació sobre empreses de tractament i punts de recolida de la poda )

Per a més informació també podeu consultar la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat.