Del 6 al 25 de març, ambdós inclosos, s’obre el termini de presentació d’instàncies per a una plaça d’agent de la policia local.

Les bases per prendre part a la convocatòria les trobareu al BOPB i al DOGC

La instància la trobareu en aquest mateix web en l’apartat de tràmits.