Les sol·licituds es poden formalitzar en aquest enllaç. Aquelles empreses que necessitin ajuda en la tramitació poden adreçar-se al Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa.

L’Ajuntament de Masquefa informa que per a impulsar la transformació digital el Govern d’Espanya ha publicat la primera convocatòria d’ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i 49 treballadors en el marc del Programa Kit Digital.

Les sol·licituds es poden formalitzar en aquest enllaç  fins el 15 de setembre a les 11 h o fins que s’esgoti el pressupost d’aquesta convocatòria que és de 500M€Aquelles empreses que necessitin ajuda en la tramitació poden adreçar-se al Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa.

Així mateix, està previst que la convocatòria per a empreses del segment II (petites empreses o microempreses d’entre 3 i 9 treballadors) es publiqui entre els mesos de juny i juliol d’enguany i la convocatòria per a empreses del segment III (Microempreses d’entre 0 i 2 treballadors) durant el mes d’octubre.

Amb aquesta convocatòria es pretén millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital d’aquestes empreses mitjançant un procediment de concurrència no competitiva. Per optar als ajuts, les empreses hauran d’estar inscrites al cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Els ajuts d’aquesta convocatòria estan destinats a finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat i es concediran de forma directa i amb l’únic criteri de l’ordre de presentació de sol·licituds, sempre que hi hagi en disposició crèdit suficient. L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 euros.

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç.