La instal·lació d’ascensors, l’habilitació de videoporters, la millora de la il·luminació o l’adaptació de la cuina i del bany podran ser finançades a través de la nova convocatòria de subvencions.

Aquest mes de novembre la Generalitat de Catalunya, amb el suport de l’Estat i de la Unió Europea, ha presentat una nova convocatòria de subvencions per actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència. La voluntat és reforçar l’atenció a la dependència i promoure el canvi de model de suports i cures de llarga durada.

En concret, s’adreça a les persones físiques o jurídiques propietàries o usufructuàries d’habitatges o edificis d’habitatges, on resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:

  • Haver fet 70 anys.
  • Tenir reconeguda legalment la discapacitat.
  • Trobar-se en situació de dependència.

Els nous ajuts finançaran actuacions dins dels habitatges i dins les zones comunes dels edificis d’habitatges portades a terme entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de 2023. En aquest sentit, es poden presentar projectes com la instal·lació d’ascensors, plataformes elevadores, salva-escales o rampes, l’habilitació de videoporters, sistemes tecnològics de guiatge o senyals lluminosos o sonors, la millora de la il·luminació o l’adaptació de la cuina i del bany, entre altres intervencions.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 29 de novembre de 2022 i finalitzarà el dia 31 de gener de 2023, inclosos. Les persones interessades podran presentar la sol·licitud de forma telemàtica en aquest enllaç.