La Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat, conjuntament amb l’AGAUR, ha tornat a convocar els ajuts MOBINT 2013-2014, destinats als estudiants de les universitats catalanes per fer una estada acadèmica de mobilitat, en el marc de programes d’intercanvi internacional.

Aquests ajuts contribueixen al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països i es poden sol·licitar una vegada s’hagi confirmat que s’ha obtingut una plaça en un programa de mobilitat internacional, si es reuneixen, a més, els requisits següents: tenir un bon expedient acadèmic i acreditar un coneixement suficient de la llengua de docència del país de destinació.

Es tracta d’ajuts de 200 euros mensuals, amb un màxim de 1.200 euros (6 mesos).

La convocatòria preveu dos tipus d’ajuts: per a l’estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ‘Erasmus’, i per a l’estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional.

El termini per presentar les sol·licituds està obert fins al 3 d’agost.
 

(Més informació)