El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat ha concedit a l’Ajuntament de Masquefa 7 plans d’ocupació, amb els quals es creen 17 nous llocs de treball a la vila per a persones que es troben en situació d’atur.

La Mancomunitat de La Beguda també ha aconseguit un pla d’ocupació que es gestionarà des de l’Ajuntament de Masquefa i que comportarà la creació d’1 lloc de treball més.

Feines que s’oferten:

A Masquefa
La Generalitat ha concedit els següents plans d’ocupació, que requereixen dels següents llocs de treball:
 

Gestió i administració de xarxes telemàtiques: 1 plaça de tècnic/a de sistemes telemàtics (informàtic)

Manteniment i neteja de boscos i zones periurbanes: 4 places de peó forestal

Ecoeficiència i estalvi energètic: 4 places d’electricista

Foment del civisme en l’espai juvenil: 1 plaça de dinamitzador/a juvenil

Campanya de civisme: millora de la convivència: 2 places d’informador/a cívic/a

Manteniment del CRARC: 1 plaça de peó de manteniment d’edificis

Supressió de barreres arquitectòniques: 4 places de peó de la construccióA La Beguda Alta

Campanya de civisme: millora de la convivència. 1 plaça d’informador/a cívic/a

 

Requisits generals
Per a poder optar a aquests llocs de treball cal complir tres requisits generals:

1. Trobar-se en situació d’atur.
2. Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)
3. No haver estat beneficiari/a de cap altre pla d’ocupació del SOC durant almenys els darrers 18 mesos

A més d’aquests requisits generals existeixen també requisits específics d’acord amb les característiques dels llocs de treball ofertats.

Contracte de 6 mesos
A les persones contractades se’ls ofereix un contracte de 6 mesos, amb una jornada laboral del 70% (26 hores i quart setmanals).

El sou brut és de 656,25 euros mensuals (per 14 pagues).

Presentació de sol•licituds (del 2 al 5 de novembre)
Les persones interessades a optar a aquests llocs de treball han de presentar, del dimarts 2 de novembre al divendres 5 de novembre, a les 13h com a màxim, tota la documentació requerida.

Cal presentar-la al Servei d’Ocupació de Masquefa, situat al CTC (avinguda Catalunya, 60 – 93 772 78 28).

Consulteu el detall de les ofertes de Masquefa i del procés de sol·licitud

Consulteu el detall de l’oferta de La Beguda Alta i del procés de sol·licitud